< INAPOI  

CEHALIN
GRUND DE ADANCIME 

Producator: TRILAK

uniformizează capacitatea de absorbţie
îmbunătăţeşte aderenţa

împiedică formarea petelor în urma vopsirii şi asigură aderenţa  vopselei la stratul suport

 

Domeniu de utilizare:
Se utilizează pentru grunduirea suprafeţelor pe care urmează a fi aplicate tencuieli sintetice, vopsele  pe bază de dispersii apoase sau de răşini sintetice, respectiv vopsele de interior şi de exterior pe bază de diluanţi (MODAKRIL, CEHALIN, HERA EXTERIOR, VOPSEA DE SOCLU TRILAK). Reduce puterea de absorbţie a suprafeţelor de tencuieli cu mortar de var, ipsos, beton, respectiv uniformizează capacitatea de absorbţie a stratului suport, împiedicând astfel formarea petelor. Favorizează aderenţa vopselei la stratul suport, asigurând tototdată aerisirea naturală a acestuia. În urma utilizării grundului, suprafeţele vechi devin apte pentru aplicarea diferitelor vopsele.

Sortiment:
Este un produs incolor, care se usucă repede. Se comercializează în ambalaje de 5 şi  20 litri.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţele de tencuieli deteriorate (cojite, exfoliate, desprinse) se înlătură prin raşchetare şi apoi periere. Premergător impregnării suprafeţelor cu grund, se repară defectele tencuielii, apoi suprafeţele se curăţă şi desprăfuiesc. Produsul se livrează gata preparat, dar în cazul aplicării lui pe suprafeţe cu absorbţie redusă, se poate dilua cu benzină în proporţie de max. 1:1. Este foarte important ca absorbţia suprafeţei suport să fie determinată corect. Pentru aceasta se vor face probe de diluare a produsului până când, aplicat pe stratul suport, grundul intră complet în porii suprafeţei şi nu formează o peliculă lucioasă la exteriorul acesteia. În cazul în care s-a atins proporţia de 1:1 şi după aplicarea grundului nu rezultă o suprafaţă mată, utilizarea acestuia nu este recomandată. Pelicula lucioasă formată se îndepărtează cu benzină. (Acest fenomen se poate produce în cazul suprafeţelor de beton foarte compacte).
Impregnarea se execută cu bidineaua sau peria, prin frecare intensivă, pentru ca grundul să intre adânc în porii suprafeţei. Nu se recomandă executarea acestei operaţii prin pulverizare. Procesul de execuţie trebuie organizat astfel ca faza de grunduire să fie terminată după masă, iar faza următoare să fie începută doar a doua zi de dimineaţă. După terminarea lucrului uneltele se curăţă cu benzină.

Caracteristici calitative:

Diluabilitate: cu diluant pe bază de benzină (DILUANT SINTETIC TRILAK)
Rentabilitate: 8-15 m2/kg, funcţie de calitatea suprafeţei
Termen de garanţie: 2 ani, în condiţii de depozitare la 5-25°C
Timp de uscare la 23°C: 6 ore
Densitate la 23°C: min. 0,78 g/cm3
Conţinut de substanţe nevolatile: min. 9% (120 °C, 2 ore)
Rezistenţa la difuzia vaporilor: 1,9 x 106 m2Pa/g (100 µm)
Structură: soluţie de răşini sintetice (stirol-acrilaţi )
Compoziţie: răşini sintetice (copolimeri stirol-acrilaţi), solvent, materiale auxiliare
Conţinut de substanţe toxice: white spirit 150/200: 80-90%, xilol 5-10%
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad II de inflamabilitate

Norme de securitate:

R10 Inflamabilitate redusă
R52 Dăunează organismelor apelor
R65 Este toxic prin înghiţire, produce leziuni pulmonare prin aspiraţie
S1/2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor, închise
S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii
S29 A nu se deversa în reţeaua de canalizare
S36/37/39 Se va utiliza echipament de protecţie adecvat: salopetă, mănuşi, ochelari şi mască de protecţie
S51 Utilizabil numai în spaţii bine aerisite

S62 În cazul înghiţirii produsului, se interzice provocarea vomei; se va consulta imediat medicul, cu prezentarea etichetei de pe ambalaj