< INAPOI  

HERA SUPERFIX
GRUND DE ADANCIME PE BAZA DE DISPERSII

Producator: TRYLAK

uniformizează capacitatea de absorbţie
împiedică apariţia petelor
îmbunătăţeşte calitatea finisajului
împiedică formarea petelor în urma vopsirii şi asigură buna aderenţă a vopselei la stratul suport
nu conţine solvenţi

 

Domeniu de utilizare:
Se utilizează pentru grunduirea suprafeţelor pe care urmează a fi aplicate tencuieli sintetice, vopsele  pe bază de dispersii apoase sau de răşini sintetice, respectiv vopsele de interior şi de exterior pe bază de diluanţi (pentru exterior: MODAKRIL, CEHALIN, HERA EXTERIOR, VOPSEA DE SOCLU TRILAK, UNITOP pentru interior:  HERA, DISZPERZIT, BELLA UNO, etc.). Reduce şi uniformizează capacitatea de absorbţie a suprafeţelor de tencuieli cu mortar de var, ipsos, beton, împiedicând astfel formarea petelor. Favorizează aderenţa vopselei la stratul suport, asigurând totodată aerisirea naturală a acestuia.
În urma utilizării grundului, creşte rezistenţa suprafeţelor de tencuială, suprafeţele vechi devenind apte pentru aplicarea diferitelor vopsele.

Sortiment:
Se comercializează în ambalaje de 2, 5 şi  20 litri.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţele de tencuieli deteriorate (cojite, exfoliate, desprinse) se înlătură prin raşchetare şi apoi periere. Premergător operaţiei de impregnare, se repară defectele tencuielii, apoi suprafeţele se curăţă şi desprăfuiesc. Produsul se livrează gata preparat, dar în cazul aplicării lui pe suprafeţe cu absorbţie redusă, se poate dilua cu apă în proporţie de max. 1:1. Este foarte important ca absorbţia suprafeţei suport să fie determinată corect. Pentru aceasta se vor face probe de diluare a produsului până când, aplicat pe stratul suport, grundul intră complet în porii suprafeţei şi nu formează o peliculă lucioasă la exteriorul acesteia.
Impregnarea se execută cu bidineaua sau peria, prin frecare intensivă, pentru ca grundul să intre adânc în porii suprafeţei. Nu se recomandă executarea acestei operaţii prin pulverizare. Procesul de execuţie trebuie organizat astfel ca faza de grunduire să fie terminată după masă, iar faza următoare să fie începută doar a doua zi de dimineaţă. După terminarea lucrului uneltele se curăţă imediat cu apă.


Caracteristici calitative:

Diluabilitate: cu apă, în proprţie max. de 1:1
Rentabilitate: 8-15 m2/l, funcţie de calitatea suprafeţei
Termen de garanţie: 2 ani, în condiţii de depozitare la 5-25°C
PERICOL DE ÎNGHEŢ !
Timp de uscare la 23°C: 2 ore
Densitate la 23°C: min. 1,01 g/cm3
Conţinut de substanţe nevolatile: min. 10-12% (120 °C, 2 ore)
Structură: grund pe bază de dispersii (copolimeri acrilaţi)
Compoziţie: apă, liant pe bază de dispersii, materiale auxiliare
Conţinut de substanţe toxice: -
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad IV de inflamabilitate
INFLAMABILITATE MODERATĂ !

 

Norme de securitate:

S2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii