< INAPOI  

IZONIK
VOPSEA DE INTERIOR

Producator: TRILAK

pentru suprafeţe murdărite cu fum şi funingine
vopsea de interior, cu proprietăţi izolante,
pentru încăperi murdărite cu fum de ţigară, funingine, pete de umezeală

 

Domeniu de utilizare:
Se utilizează pentru vopsirea suprafeţelor interioare de beton sau tencuieli cu mortar de var. Vopseaua de culoare albă se usucă repede, are capacitate mare de întindere şi acoperire, respectiv de izolare a a suprafeţelor murdărite cu fum şi funingine sau pete de umezeală. Pelicula obţinută este uşor de curăţat, fiind rezistentă la frecare şi la acţiunea detergenţilor. Este permeabilă la vapori.

Sortiment:
Vopsea albă. Se comercializează în cutii metalice de 1 şi 5 litri.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţele noi se pregătesc înaintea vopsirii cu IZONIK prin desprăfuire. Tencuiala nouă trebuie să aibă rezistenţa corespunzătoare.
În cazul suprafeţelor vechi, se înlătură prin raşchetare straturile deteriorate de tencuială şi de vopsea (cojite, desprinse). Eventualele defecte ale tencuielii se corectează cu chit profesionist UNIKITT, după care se desprăfuiesc suprafeţele. În cazul suprafeţelor cu capacitate mare de absorbţie, pentru asigurarea aderenţei vopselei la stratul suport, este necesară impregnarea cu grund de adâncime CEHALIN. Suprafaţa impregnată trebuie să aibă aspect mat.
Vopsitoria se poate executa cu bidineaua, rola, sau cu ajutorul instalaţiei de pulverizare “airless”. Vopseaua se aplică în două straturi, în stare nediluată, sau diluată cu max. 10% benzină. Straturile succesive de vopsea se pot aplica la intervale de min. 1-2 ore (timp de uscare).
După terminarea lucrului, uneltele, respectiv petele se spală imediat cu benzină.

 

Caracteristici calitative:

Diluabilitate: cu diluant pe bază de benzină (DILUANT SINTETIC TRILAK)
Rentabilitate: 5 m2/l într-un strat, pe suprafeţe grunduite
Nr. recomandat de straturi de vopsire: 2-3
Termen de garanţie: 2 ani, în condiţii de depozitare la 5-25°C.
Timp de uscare la 23°C: 2 ore
Timp de reaplicare la 23°C: min. 2 ore
Densitate la 23°C: 1,50-1,60 g/cm3
Conţinut de substanţe nevolatile: min. 72% (la 120ºC, 2 ore)
Structură: vopsea pe bază de răşini acrilice
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad II de inflamabilitate
Compoziţie: pigmenţi, solvenţi, răşini sintetice
Conţinut de substanţe toxice: white spirit 150/200: <25%

 

Norme de securitate:

R10 Inflamabilitate redusă
S1/2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor, închise
S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii
S29 A nu se deversa în reţeaua de canalizare
S46 În cazul înghiţirii produsului se va consulta imediat medicul, cu prezentarea ambalajului sau a etichetei de pe ambalaj
S51 Utilizabil numai în spaţii bine aerisite