< INAPOI  

MERKUR-F
SOLUŢIE ANTIMUCEGAI

Producator: TRILAK

eficientă
pentru interior şi exterior
pentru eliminarea infectării cu mucegai a suprafeţelor interioare şi exterioare

 

Domeniu de utilizare:
Se utilizează pentru preîntâmpinarea şi oprirea infectării suprafeţelor interioare şi exterioare cu ciuperci, mucegai, alge (pereţi vopsiţi sau tapetaţi, racorduri la căzi de baie, obiecte din piatră artificială, etc.)

Sortiment:
Se comercializează în flacoane din material plastic de 1 litru.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţe noi:
Suprafeţele trebuie să fie rezistente, curăţate de praf şi impurităţi. Soluţia amestecată bine în prealabil, se aplică cu rola, pensula sau cu buretele. Se interzice pulverizarea ! După cca. 2 ore de uscare, se poate trece la vopsirea suprafeţei. Se recomandă executarea vopsitoriei cu vopsea antimucegai MERKUR-F.
Suprafeţe vechi:
Suprafeţele se tratează în prealabil cu soluţie antimucegai MERKUR-F.  Acest lucru este necesar deoarece dacă raşchetarea sau şlefuirea straturilor vechi se face fără umezirea suprafeţei, sporii ciupercilor împrăştiaţi în aer pot genera noi focare de infecţie, respectiv raşchetarea în stare uscată poate cauza poluarea aerului. De aceea este necesară umezirea suprafeţelor cu soluţia de spălare, şi executarea raşchetării în stare umedă. După îndepărtarea straturilor deteriorate, se tratează din nou suprafeţele cu soluţia de spălare. După repararea defectelor tencuielii, se poate trece la pregătirea suprafeţelor în modul descris anterior (la Suprafeţe noi). După tratarea cu soluţia MERKUR-F se recomandă executarea vopsitoriei cu vopsea antimucegai MERKUR-F.
Chiar şi în cazul în care operaţiile de tratare cu soluţie şi vopsire cu vopsea antimucegai MERKUR-F s-au executat impecabil, efectul sistemului se păstrează doar pe un timp limitat. Aceasta se datorează faptului că substanţele active se uzează, şi nu mai fac faţă acţiunii repetate de infectare. De aceea se recomandă repetarea tratării suprafeţelor la intervale de 3 ani.
După terminarea lucrului, vasul se închide cu grijă.

 

Caracteristici calitative:

Diluabilitate: nu se admite din cauza compoziţiei prestabilite
Rentabilitate: 8-10 m2/l într-un strat
Termen de garanţie: 1 an, în condiţii de depozitare la 5-25°C.
PERICOL DE ÎNGHEŢ !
Timp de uscare la 23°C: 2 ore
Timp după care se poate vopsi la 23°C: min. 5 ore
Densitate la 23°C: 0,96-1,04 g/cm3
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad IV de inflamabilitate
INFLAMABILITATE MODERATĂ !
Compoziţie: apă, biocid
Conţinut de substanţe toxice: -2-(tiociano-metil-tio)-benzotiazol: 0,1-0,5%

 

Norme de securitate:

R21/22 Dăunează prin inspirare şi înghiţire
R38 Acţiune excitantă asupra pielii
S1/2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor, închise
S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii
S36/37 Se va utiliza echipament de protecţie adecvat: salopetă, mănuşi
S46 În cazul înghiţirii produsului se va consulta imediat medicul, cu prezentarea ambalajului sau a etichetei de pe ambalaj
S51 Utilizabil numai în spaţii bine aerisite