< INAPOI  

GRUND PENTRU LEMN TRILAK
GRUND IMPREGNANT SI CHIT ETANSATOR

 

pentru suprafeţe din lemn
chit clasic pentru etanşarea porilor
utilizare simplă
reduce capacitatea de absorbţie a suprafeţelor din lemn,
făcând posibilă vopsirea acestora fără pierderea liantului din masa vopselei

 

Domeniu de utilizare:
Se utilizează pentru chituirea şi grunduirea înaintea vopsirii a suprafeţelor interioare şi exterioare din lemn sau plăci din fibre lemnoase, respectiv impregnarea suprafeţelor interioare de pereţi. Se poate utiliza şi ca diluant pentru vopsele de ulei.

Sortiment:
Se comercializează în cutii metalice de 1 şi  5 litri, respectiv în butoaie.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţele din lemn sau de pereţi interiori pe care se aplică impregnantul trebuie să fie uscate şi desprăfuite. Aplicarea se face cu pensula sau prin imersiune, funcţie de mărimea şi forma elementului de impregnat. După 2 ore de la impregnare, surplusul de impregnant rămas la suprafaţa elementului se absoarbe cu cârpe curate, uscate. Următoarea fază de lucru (vopsirea) poate fi începută numai după uscarea completă a suprafeţei (cca. 24 ore). Produsul nu necesită diluare. Cârpele folosite la ştergerea surplusului de impregnant se înmoaie în apă, deoarece prezintă pericol de autoinflamare.

 

Caracteristici calitative:

Rentabilitate: 8-12 m2/kg, funcţie de calitatea suprafeţei şi modul de aplicare
Termen de garanţie: 2 ani, în condiţii de depozitare la 5-25°C
Timp de uscare la 23°C: 24 ore
Densitate la 23°C: min. 0,83-0,86 g/cm3
Conţinut de substanţe nevolatile: min. 47%, (120 °C, 2 ore)
Structură: soluţie combinată de ulei de in şi sicativi
Compoziţie: solvent, lac de ulei de in, sicativi
Conţinut de substanţe toxice: white spirit 150/200: 40-50%
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad II de inflamabilitate

 

Norme de securitate:

R10 Inflamabilitate redusă
R52 Dăunează organismelor apelor
R65 Este toxic prin înghiţire, produce leziuni pulmonare prin aspiraţie
S1/2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor, închise
S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii
S29 A nu se deversa în reţeaua de canalizare
S46/62 În cazul înghiţirii produsului, se interzice provocarea vomei; se va consulta imediat medicul, cu prezentarea ambalajului sau a etichetei de pe ambalaj
S51 Utilizabil numai în spaţii bine aerisite