< INAPOI  

TRINAT AQUA
EMAIL DILUABIL CU APĂ

 

nu îngălbeneşte
rezistă foarte bine la intemeprii
vopsea email ecologică
rezistă foarte bine la acţiunea razelor solare, nu fisurează, nu este lipicioasă
utilizabilă foarte bine la tâmplării exterioare (uşi şi ferestre)

 

Domeniu de utilizare:
Este o vopsea email modernă, cu rezistenţă de durată la intemperii. Nu manifestă tendinţe de îngălbenire, păstrându-şi culoarea albă originală pe toată durata de viaţă. De asemenea, rezistă foarte bine la acţiunea razelor solare, este elastică, şi- preluând mişcările lemnului- nu fisurează.
Datorită proprietăţilor deosebite arătate mai sus, se utilizează cu succes pentru revopsirea suprafeţelor vechi (vopsite anterior cu vopsele email), pentru vopsirea suprafeţelor noi din lemn, intens solicitate la intemperii (de exemplu: tâmplării exterioare, mobilier, mobilier de grădină, etc.), respectiv a suprafeţelor metalice grunduite (împrejmuiri, etc.) şi a suprafeţelor interioare de perete.
Cantitatea de metale toxice grele din pelicula vopselei este sub limita prevăzută de normele europene EN 71/3 “Securitatea jucăriilor pentru copii”, “Norme privind degajarea anumitor elemente”. Astfel, vopseaua email TRINAT AQUA se poate utiliza şi la vopsirea jucăriilor şi mobilierului pentru copii.

Sortiment:
Vopsea email albă, în variantele: lucioasă sau cu luciu de mătase. Se comercializează în ambalaje metalice de 1 şi 5 litri.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţele noi, uscate, din lemn sau înlocuitori de lemn (plăci din fibre lemnoase, plăci din aşchii lemnoase, etc), se şlefuiesc şi se desprăfuiesc, după care se impregnează cu GRUND PENTRU LEMN TRILAK sau ULEI DE IN SICATIVAT TRILAK. Suprafeţele  exterioare din lemn şi cele expuse la umezeală, se tratează cu soluţii de prevenire, respectiv protecţie LIGNOPROT sau LIGNOLIT, după care capacitatea de absorbţie rămasă se reduce prin impregnarea cu GRUND PENTRU LEMN TRILAK sau ULEI DE IN SICATIVAT TRILAK. Neregularităţile suprafeţelor se corectează cu chit profesionist TRINAT sau UNIKITT.
Suprafeţele metalice din oţel sau fier se dezoxidează şi degresează în prealabil, după care se grunduiesc cu grund anticoroziv TRINAT. Ca strat intermediar se utilizează grund TRINAT sau grund TRINAT AQUA.
Suprafeţele din aluminiu sau metale zincate se degresează după care se grunduiesc cu WASH PRIMER.
Pe suprafeţele astfel pregătite, se poate aplica (după o amestecare prealabilă) vopseaua TRINAT AQUA, în 1-2 straturi, cu pensula, rola sau prin pulverizare. Straturile succesive se pot aplica la interval de min. 5 ore (timp de uscare). Pelicula astfel obţinută se întăreşte complet după 3-4 zile de la terminarea vopsitoriei.
După întrebuinţare, uneltele, respectiv petele se spală imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanţi agresivi (de exemplu nitrodiluant).

 

Caracteristici calitative:

Diluabilitate: la nevoie cu apă
Rentabilitate: 8-10 m2/l, într-un strat
Termen de garanţie: 2 ani, în condiţii de depozitare la 5-25°C
PERICOL DE ÎNGHEŢ !
Timp de uscare la 23°C: 5 ore
Timp după care se poate vopsi la 23°C: 5 ore
Densitate la 23°C: min. 1,24 g/cm3
Conţinut de substanţe nevolatile: min. 50% (120 °C, 2 ore)
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad IV de inflamabilitate
INFLAMABILITATE MODERATĂ !
Compoziţie: liant pe bază de dispersii, apă, material de umplutură, pigment
Conţinut de substanţe toxice: etil-diglicol 1-5%

 

Norme de securitate:

S2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor
S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii