< INAPOI  

TRINAT DIAMANT
EMAIL LUCIOS

 

durată foarte mare de viaţă
rezistent la intemeperii
luciu durabil
vopsea email profesionistă, cu calităţi excelente de păstrarea culorii şi luciului,
face faţă celor mai exigente cerinţe de calitate

 

Domeniu de utilizare:
Se utilizează pentru vopsirea suprafeţelor interioare şi exterioare grunduite în prealabil, din lemn (de exemplu: uşi, ferestre, împrejmuiri, etc), respectiv din metal (ţevi, împrejmuiri, etc.). Pelicula obţinută rezistă timp îndelungat la intemperii. Are capacitate de întindere foart bună, nu curge nici pe suprafeţe verticale, nu îngălbeneşte şi îşi păstrează luciul timp îndelungat (mai mulţi ani).

Sortiment:
Vopsea email albă, lucioasă. Se comercializează în ambalaje metalice de 1 şi 5 litri.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţele interioare din lemn sau înlocuitori de lemn (plăci din fibre lemnoase, plăci din aşchii lemnoase, etc), se şlefuiesc în stare uscată, după care se desprăfuiesc, se curăţă de resturi de impurităţi şi se impregnează cu GRUND PENTRU LEMN TRILAK sau ULEI DE IN SICATIVAT TRILAK. Suprafeţele exterioare din lemn şi cele expuse la umezeală, se tratează cu soluţii de prevenire, respectiv protecţie LIGNOPROT sau LIGNOLIT, după care capacitatea de absorbţie rămasă se reduce prin impregnarea cu GRUND PENTRU LEMN TRILAK sau ULEI DE IN SICATIVAT TRILAK. Neregularităţile suprafeţelor se corectează cu chit profesionist TRINAT sau UNIKITT.
Suprafeţele metalice din oţel sau fier se dezoxidează şi degresează în prealabil, după care se grunduiesc cu grund anticoroziv TRINAT. Eventualele neregularităţi ale suprafeţelor se corectează cu chit FILLING UP sau CHIT PENTRU ADÂNCITURI TRILAK. Suprafeţele din aluminiu sau metale zincate se degresează după care se grunduiesc cu WASH PRIMER.
După pregătirile descrise anterior, se desprăfuiesc suprafeţele şi se grunduiesc cu grund profesionist TRINAT sau grund TRINAT UNIVERSAL, în 1-2 straturi (strat intermediar în cazul suprafeţelor metalice). Ca strat intermediar pentru suprafeţe metalice se utilizează VOPSEA INTERMEDIARĂ PE BAZĂ DE MICĂ TRILAK.
Pe suprafeţele astfel grunduite, (la nevoie) şlefuite şi desprăfuite, se poate aplica vopseaua email lucioasă TRINAT DIAMANT, diluată la consistenţa corespunzătoare, în 1-2 straturi, cu pensula, rola sau prin pulverizare.
În cazul lucrărilor de renovare, suprafeţele vopsite anterior cu vopsele de ulei sau emailuri pe bază de răşini de ulei, se şlefuiesc şi se desprăfuiesc, după care se pot vopsi cu email TRINAT DIAMANT. Pentru reparaţiile acestor suprafeţe se utilizează produsele descrise mai sus (chit profesionist TRINAT sau UNICHITT, chit FILLING UP, grund TRINAT UNIVERSAL, grund profesionist  TRINAT).
Înainte de întrebuinţare vopseaua trebuie bine amestecată.

 

Caracteristici calitative:

Diluabilitate: cu diluanţi pe bază de benzină (DILUANT SINTETIC TRILAK)
Rentabilitate: 18 m2/l/strat, funcţie de culoare, calitatea suprafeţei şi modul de aplicare
Termen de garanţie: 2 ani, în condiţii de depozitare la 5-25°C
Timp de uscare la 23°C: uscare parţială (până la neaderenţa prafului): 5 ore, uscare completă : 24 ore
Timp după care se poate vopsi la 23°C: 24 ore
Densitate la 23°C: min. 1,19 g/cm3
Conţinut de substanţe nevolatile: 69+-2% (120 °C, 2 ore)
Structură: vopsea email pe bază de răşini alchidice diluabilă cu benzină
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad II de inflamabilitate
PERICOL DE FOC ŞI EXPLOZIE !
Compoziţie: solvenţi, răşini sintetice, pigmenţi
Conţinut de substanţe toxice: white spirit: 150/200: 25-35%

 

Norme de securitate:

R10 Inflamabilitate redusă
R52 Dăunează organismelor apelor
S1/2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor, închise
S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii
S29 A nu se deversa în reţeaua de canalizare
S46 În cazul înghiţirii produsului se va consulta imediat medicul, cu prezentarea ambalajului sau a etichetei de pe ambalaj
S51 Utilizabil numai în spaţii bine aerisite