< INAPOI  

TRINAT
EMAIL LUCIOS

 

lider de piaţă
luciu ridicat
rezistent la intemeperii
vopsea email pentru suprafeţe interioare şi exterioare din lemn, metal, respectiv suprafeţe interioare de perete, cu uscare rapidă, peliculă dură şi capacitate mare de întindere

 

Domeniu de utilizare:
Se utilizează pentru vopsirea suprafeţelor interioare şi exterioare grunduite în prealabil, din lemn (de exemplu: uşi, ferestre, mobilier, etc), şi din metal (ţevi, împrejmuiri, etc.), respectiv pentru suprafeţe interioare de perete (case de scări, şcoli, etc.). Pelicula obţinută rezistă timp îndelungat la intemperii, păstrându-şi nealterate culoarea şi luciul.

Sortiment:
Vopsea email lucioasă, comercializată în 21 culori de bază, în ambalaje metalice de 0.25, 0.75, 2.5, 5 şi 20 litri. Vopseaua email lucioasă TRINAT în varianta de culoare albă se comercializează în amabalaje metalice de 1, 5 şi 15 litri, din ea putându-se obţine cu ajutorul instalaţiei de mixare a culorilor TRILAK peste 2000 de nuanţe.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţele interioare din lemn sau înlocuitori de lemn (plăci din fibre lemnoase, plăci din aşchii lemnoase, etc), se şlefuiesc în stare uscată, după care se desprăfuiesc, se curăţă de resturi de impurităţi şi se impregnează cu GRUND PENTRU LEMN TRILAK sau ULEI DE IN SICATIVAT TRILAK. Suprafeţele exterioare din lemn şi cele expuse la umezeală, se tratează cu soluţii de prevenire, respectiv protecţie LIGNOPROT sau LIGNOLIT, după care capacitatea de absorbţie rămasă se reduce prin impregnarea cu GRUND PENTRU LEMN TRILAK sau ULEI DE IN SICATIVAT TRILAK. Neregularităţile suprafeţelor se corectează cu CHIT PENTRU ADÂNCITURI TRILAK, chit profesionist TRINAT sau UNIKITT.
Suprafeţele interioare de perete se impregnează cu grund de adâncime CEHALIN sau GRUND PENTRU LEMN TRILAK.
Suprafeţele metalice din oţel sau fier se dezoxidează şi degresează în prealabil, după care se grunduiesc cu grund anticoroziv TRINAT. Eventualele neregularităţi ale suprafeţelor se corectează cu chit FILLING UP sau chit profesionist TRINAT.  Suprafeţele din aluminiu sau metale zincate se degresează după care se grunduiesc cu WASH PRIMER.
După pregătirile descrise anterior, se desprăfuiesc suprafeţele şi se grunduiesc cu grund profesionist TRINAT sau grund TRINAT UNIVERSAL, în 1-2 straturi (strat intermediar în cazul suprafeţelor metalice).
Pe suprafeţele astfel grunduite, (la nevoie) şlefuite şi desprăfuite, se poate aplica vopseaua email lucioasă TRINAT, diluată la consistenţa corespunzătoare, în 1-2 straturi, cu pensula, rola sau prin pulverizare.
În cazul lucrărilor de renovare, suprafeţele vopsite anterior cu vopsele de ulei sau emailuri pe bază de răşini de ulei, se şlefuiesc, se degresează şi se desprăfuiesc, după care se pot vopsi cu email lucios TRINAT. Pentru reparaţiile acestor suprafeţe se utilizează produsele descrise mai sus (chit profesionist TRINAT sau UNICHITT, chit FILLING UP, grund TRINAT UNIVERSAL, grund profesionist TRINAT).
Înainte de întrebuinţare se îndepărtează pelicula întărită de la suprafaţa vopselei din ambalaj şi se amestecă bine vopseaua.

 

Caracteristici calitative:

Diluabilitate: cu diluanţi pe bază de benzină (DILUANT SINTETIC TRILAK)
Rentabilitate: 11-15m2/l (funcţie de culoare, calitatea suprafeţei şi modul de aplicare)
Termen de garanţie: 2 ani, în condiţii de depozitare la 5-25°C
Timp de uscare la 23°C: uscare parţială (până la neaderenţa prafului): 5 ore, uscare completă : 24 ore
Timp după care se poate vopsi la 23°C: 24 ore
Densitate la 23°C: 0,90-1,16 g/cm3
Conţinut de substanţe nevolatile: 50-67% (120 °C, 2 ore)
Structură: vopsea email pe bază de răşini alchidice
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad II de inflamabilitate
PERICOL DE FOC ŞI EXPLOZIE !
Compoziţie: solvenţi, răşini sintetice, pigmenţi
Conţinut de substanţe toxice: white spirit: 150/200: 30-45%

 

Norme de securitate:

R10 Inflamabilitate redusă
R52 Dăunează organismelor apelor
S1/2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor, închise
S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii
S29 A nu se deversa în reţeaua de canalizare
S46 În cazul înghiţirii produsului se va consulta imediat medicul, cu prezentarea ambalajului sau a etichetei de pe ambalaj
S51 Utilizabil numai în spaţii bine aerisite

 

Lucrul cu vopselele ne dă ocazia să compunem din varietatea de suprafeţe colorate, o privelişte armonioasă, o stare de spirit. Rezultatul final este, printre altele, şi o cale de comunicare cu lumea din jurul nostru.