< INAPOI  

UNITOP
VOPSEA UNIVERSALĂ

 

pentru pereţi, lemn, metal, material plastic
durabilă
inodoră
vopsea universală utilizabilă pentru suprafeţe din lemn, metal, material plastic şi perete

 

Domeniu de utilizare:
Este o vopsea multilaterală, utilizabilă pentru vopsirea diverselor suprafeţe: lemn şi înlocuitori de lemn (plăci din fibre- sau aşchii lemnoase), metal (oţel, oţel zincat, aluminiu), material plastic (PVC). De asemenea se poate utiliza şi la vopsirea faţadelor şi a diferitelor suprafeţelor din beton, ciment, ipsos, respectiv a suprafeţelor noi din azbociment. Produsul este certificat şi pentru vopsirea jucăriilor şi mobilierului pentru copii. Nu se recomandă utilizarea vopselei UNITOP la vopsitoriile tâmplăriilor exterioare (uşi, ferestre), respectiv la lucrările de reânnoire executate anterior cu vopsele alchidice. În rest, se utilizează cu succes pentru lucrări de renovare. Se poate utiliza atât la interior, cât şi la exterior, are rezistenţă bună la apă şi la alcalii (se poate utiliza şi pe suprafeţe văruite), nu prezintă tendinţe de îngălbenire sau cretare. Cu ajutorul vopselei UNITOP se pot rezolva  practic aproape toate lucrările de finisaj (vopsitorii) ale unei gospodării.

Sortiment:
Vopsea cu luciu de mătase, disponibilă în cele 240 de culori din paletarul de culori pentru vopsele de faţadă şi de interior TRILAK, respectiv în alte culori solicitate pe bază de comandă adresată firmei. Se comercializează în găleţi din material plastic de 16 litri. Varianta de culoare albă este disponibilă în ambalaje de 1 şi 4 litri, iar varianta maro cod 325-1 - în ambalaje de 1 litru. Se poate colora şi cu pasta colorantă AQUAKOLOR.

Mod de întrebuinţare:
Suprafeţe din lemn: Suprafeţele interioare noi, uscate din lemn sau înlocuitori de lemn (plăci fibrolemnoase, plăci din aşchii lemnoase, etc), se şlefuiesc, după care se desprăfuiesc, se curăţă de resturi de impurităţi şi se impregnează cu GRUND PENTRU LEMN . Suprafeţele exterioare din lemn sau cele expuse la umezeală, se tratează cu soluţii de prevenire, respectiv protecţie LIGNOPROT sau LIGNOLIT.
Suprafeţe metalice: Suprafeţele din oţel sau fier se dezoxidează şi degresează în prealabil, după care se grunduiesc cu grund TRINAT ANTICOROZIV. Suprafeţele din aluminiu sau metale zincate se curăţă de impurităţi. Aderenţa vopselei poate diferi funcţie de timpul scurs de la operaţia de zincare şi de tehnologia de zincare,  de aceea se recomandă efectuarea unei vopsitorii de probă.
Suprafeţe din material plastic: Suprafeţele din material plastic se degresează, după care se înăspresc prin şlefuire cu hârtie de şlefuit.
Suprafeţe de perete: Suprafeţele noi, nevopsite, de perete (din beton, piatră artificială, tencuială de var, ipsos, cărămidă, azbociment) se desprăfuiesc şi se impregnează cu grund de adâncime CEHALIN sau FALFIX în vederea uniformizării capacităţii lor de absorbţie. Fisurile şi neregularităţile mici ale suprafeţei se corectează cu chit de netezire DEKO sau UNIKITT.
Vopsire: Vopseaua se amestecă bine, şi se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare. În general sunt necesare două straturi de vopsea. Pentru primul strat se recomandă diluarea vopselei cu puţină apă, pentru cel de-al doilea nefiind necesară diluarea.
După terminarea lucrului, vasul se închide cu grijă. După întrebuinţare uneltele, respectiv petele se spală imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanţi agresivi (de exemplu nitrodiluant).

 

Caracteristici calitative:

Diluabilitate: la nevoie cu apă
Rentabilitate: 5-6m2/l/strat
Termen de garanţie: 2 ani, în condiţii de depozitare la 5-25°C
PERICOL DE ÎNGHEŢ !
Timp de uscare la 23°C: 2 ore
Timp după care se poate vopsi la 23°C: 2 ore
Densitate la 23°C: 1,15-1,35 g/cm3
Conţinut de substanţe nevolatile: min. 55%, (120 °C, 2 ore)
Rezistenţa la difuzia vaporilor: 5,78 x 106 m2hPa/kg
Norme de prevenirea şi stingerea incendiului: grad IV de inflamabilitate
INFLAMABILITATE MODERATĂ !
Compoziţie: liant pe bază de dispersii, material de umplutură, apă, pigmenţi
Conţinut de substanţe toxice: butil-glicol: 0-1%

 

Norme de securitate:

S2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor
S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii